x
Inici sessió
 
 
Ja estàs registrat!
 
 
   
   
 POLÍTICA DE PRIVACITAT

AUTOESCOLA
CALAFELL

"Les nostres promocions són la teva oportunitat."

Autoescola Calafell des d'ara AUTOESCOLA CALAFELL i domicili social situat a Av. Vinya Llarga, 1 43820 Calafell - Tarragona. és titular del lloc web www.autoescolacalafell.com i responsable de l'tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d'aquest lloc web.

AUTOESCOLA CALAFELL informa els usuaris d'aquest lloc web sobre la seva política respecte de l'tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació i ús d'aquest lloc web.

La finalitat d'aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recullen, per a què s'utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació necessària establerta per la normativa vigent.

A l'utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s'exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal..

El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d'una forma lícita, lleial i transparent.

Dadess recollides, finalitat i licitud

Les dades de caràcter personal tractades són els aportats pels usuaris a través dels formularis o de l'electrònica info@autoescolacalafell.com disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l'estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació de l'servei realitzat a través d'aquest lloc webb.

Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l'execució d'un contracte o la prestació d'un servei als usuaris, per al compliment d'obligacions legals, per l'interès legítim i amb el consentiment de els usuaris.

Dades recollides per envíament de CV a través del formulari web.

En el cas que l'usuari ens enviï el seu currículum, se l'informa que les dades contingudes en el mateix, es tractaran per al procés de selecció de personal per a un lloc de treball en l'empresa, només seran tractades pel personal de RRHH.

Els currículums dels candidats no seleccionats, es podran guardar com a màxim durant sis mesos per a següents processos de selecció, un cop complert el termini, aquestes dades es destruirann.

Dades recollides per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web o correu electrònic.

Les dades personals recaptades a través del formulari web o correu electrònic per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveiss.

Rebre newsletters sobre novetats per subscripció mitjançant la nostra a web.

El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l'acceptar l'enviament de la informació aportada mitjançant el formulari o correu electrònic

Operacions que es realitzen amb les dades personals

Les dades de caràcter personal són registrats a través del web i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable de l'tractament. Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament de les dades.

EEl personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc ... està capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que sigui necessari per poder atendre la finalitat / finalitats estipulat en el servei. Per tant mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació de l'tractament de les seves dades.

En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Protecció dels menors

Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Destinataris de les seves dadess personals

Informem als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació el servei o l'execució de l'contracte sigui necessari comunicar les seves dades a altres responsables com poden ser altres empreses de el grup, encarregats de l'tractament.

Empreses i entitats i altres organitzacions a les que s'hagin contractat la prestació de serveis, com ara: hosting, serveis de màrqueting, comunicació, disseny de plataformes i serveis de la societat de la informació.

Empreses, companyies o altres organitzacions a les que ens hagi sol·licitat o acceptat que puguem compartir les seves dades personals.

Empreses o altres organitzacions relacionades amb AUTOESCOLA CALAFELL identificades en el Lloc Web: www.autoescolacalafell.com

Prestadors de serveis professionals, com advocats, procuradors, notaris, registradors o altres professionals similars.

Organismes públics, tribunals, reguladors i altres autoritats administratives, quan considerem que és necessari per complir amb una obligació legal o reguladora, o d'una altra forma per protegir-nos de reclamacions contra nosaltres o tercers, o la seguretat de les persones, així com per prevenir, o d'alguna altra forma lluitar, contra el frau o per raons de seguretat o protecció.

Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes en l'apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l'usuari ha donat el seu consentiment exprés.

AUTOESCOLA CALAFELL manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Exercici dels drets

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic info@autoescolacalafell.com

Per a l'exercici dels drets s'ha d'identificar mitjançant la presentació del DNI.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a el mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es^
Autoescola Calafell 
Av. Vinya Llarga, 1 Calafell Tarragona 43820 
+34977690158 - 610284241 
Página web desarrollada por Suma tu web
Text de les cookies